Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
1/2016 Can dự của các nước Đông Bắc Á vào Tiểu vùng sông Mê Kông - 439 Điểm sách
1/2016 Khái niệm an ninh con người từ định tính đến định lượng Đặng Xuân Thanh - Phí Hồng Minh 584 Chính trị - An ninh
1/2016 Đài Loan trong chiến lược an ninh biển của Trung Quốc Đinh Tiến Hiếu 720 Chính trị - An ninh
1/2016 Cải cách thể chế văn hóa Trung Quốc và một số gợi mở với Việt Nam Nguyễn Thị Thu Phương 710 Chính trị - An ninh
1/2016 Nghề thủ công truyền thống ở Nhật Bản và Việt Nam: Kinh nghiệm và giải pháp bảo tồn Ngô Hương Lan - 480 Nhật Bản
1/2016 Cơ cấu thương mại hàng hóa Indonesia - Nhật Bản nhìn từ yếu tố hàm lượng công nghệ Trương Quang Hoàn 449 Nhật Bản
1/2016 Thế hệ thứ ba trong các gia tộc doanh nhân Hàn Quốc: Một số vấn đề tiêu cực hiện nay Lê Thị Việt Hà 583 Hàn Quốc
1/2016 Vài nét tương đồng và khác biệt của hai tác phẩm: Kim Ngao Tân thoại (Hàn Quốc) và Truyền kỳ mạn lục (Việt Nam) Lê Đình Chỉnh 609 Hàn Quốc
1/2016 Ảnh hưởng của tư tưởng giáo dục của Fukuzawa Yukichi đến một số phong trào duy tân ở Việt Nam đầu thế kỷ XX Dương Thị Nhẫn 434 Nhật Bản
1/2016 Vấn đề thừa kế tài sản trong Ngự thành bại thức mục Phạm Hoàng Hưng 542 Nhật Bản
 

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.