Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
5/2015 Nghiên cứu văn hóa Nhật Bản ở Việt Nam hiện nay: khảo sát trường hợp Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á Ngô Hương Lan 746 Nhật Bản
5/2015 Nghiên cứu Nhật Bản trên Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á trong 20 năm qua Dương Minh Tuấn 563 Nhật Bản
5/2015 Nghiên cứu lịch sử Nhật Bản: chặng đường 20 năm và nhìn lại (1995-2015) Hoàng Minh Lợi 958 Nhật Bản
5/2015 Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á và công tác nghiên cứu Hàn Quốc: nhìn lại những chặng đường Nguyễn Thị Thắm 810 Hàn Quốc
5/2015 Nhìn lại thực trạng nghiên cứu Korea trong lĩnh vực kinh tế và chính trị được đăng tải trên Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á (1995-2015) Phạm Quý Long 907 Hàn Quốc
5/2015 Điểm lại những nghiên cứu về kinh tế Hàn Quốc trên Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á Võ Hải Thanh 1116 Hàn Quốc
5/2015 Nghiên cứu văn học Hàn Quốc trên Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á: 20 năm nhìn lại Lý Xuân Chung 1001 Hàn Quốc
5/2015 Về các công trình nghiên cứu xã hội trên Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á Trần Thị Nhung 878 Xã hội
5/2015 Một số suy nghĩ về giá trị văn hóa Châu Á và vai trò của các trường đại học trong việc xây dựng môi trường văn hóa, hợp tác nghiên cứu khu vực Nguyễn Văn Kim 788 Văn hóa
5/2015 Nhìn lại chính sách an ninh của Nhật Bản thời kỳ Chiến tranh Lạnh Trương Việt Hà 838 Nhật Bản
 

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.