Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
10/2015 Quan hệ Việt Nam – Triều Tiên: 65 năm nhìn lại và triển vọng Trần Quang Minh 910 Quan hệ quốc tế
10/2015 Chính sách và thành tựu xây dựng kinh tế của CHDCND Triều Tiên Paek Myong Gil 768 Kinh tế
10/2015 Đặc điểm quá trình đổi mới kinh tế của CHDCND Triều Tiên Phạm Quý Long 738 Kinh tế
10/2015 Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở CHDCND Triều Tiên và những vấn đề đặt ra Võ Hải Thanh 804 Kinh tế
10/2015 Về 9 bài thơ của Nguyễn Đề xướng họa với sứ thần Joseon (Triều Tiên) Lý Xuân Chung - Nguyễn Huy Khuyến 847 Văn hóa
10/2015 Quan hệ Trung Quốc – Triều Tiên thời Minh xét dưới góc độ trao đổi các đoàn sứ thần Đỗ Tiến Quân 933 Lịch sử
10/2015 Văn học Triều Tiên là gì? Cho Tong-il 826 Văn hóa
10/2015 Vấn đề Triều Tiên trong chính sách đối ngoại xâm lược thuộc địa của Nhật Bản cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX Nguyễn Phương Mai 688 Nhật Bản
10/2015 Workshop quốc tế “Nghiên cứu lịch sử - văn hóa Nhật Bản” - 612 Nhật Bản
10/2015 Các vấn đề lịch sử - văn hóa – xã hội trong giao lưu Việt Nam - Nhật Bản - 687 Điểm sách
10/2015 Nhật Bản đề nghị cắt giảm các chi phí bảo dưỡng các căn cứ quân sự của Mỹ - 610 Nhật Bản
10/2015 Made in Japan - 530 Điểm sách
 

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.