Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
12/2014 Công tác Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á năm 2014 và phương hướng năm 2015 Phạm Hồng Thái 909 Thông tin - Tư liệu
12/2014 Cải cách bộ máy hành chính Nhật Bản giai đoạn 1945-1954: Một số nội dung chủ yếu Đặng Thị Tuyết Dung 1216 Nhật Bản
12/2014 Suy thịnh về thực lực quốc gia và quan hệ song phương Trung – Nhật xoay quanh vấn đề TPP Trần Thị Bảo Hương 1563 Nhật Bản
12/2014 Thực trạng gia đình ở Nhật Bản từ năm 1990 đến nay Nguyễn Hồng Vân 1111 Nhật Bản
12/2014 Tư tưởng chính trị của Fukuzawa Yukichi (1835-1901) Nguyễn Minh Nguyên 1146 Nhật Bản
12/2014 Hội thảo quốc tế: “Thống nhất quốc gia trong quá khứ và tương lai: Kinh nghiệm của Việt Nam và sự chuẩn bị của Hàn Quốc” - 1491 Hàn Quốc
12/2014 Tổng mục lục Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á năm 2014 940 Thông tin - Tư liệu
12/2014 Ảnh hưởng của Nho giáo tới gia đình Hàn Quốc hiện đại Lý Xuân Chung 1081 Hàn Quốc
12/2014 Tác động của Hiệp định TPP tới các nền kinh tế thành viên: Quan điểm của báo chí độc lập phương Tây Nguyễn Tuấn Linh 955 Hàn Quốc
12/2014 Cạnh tranh sức mạnh quân sự ở khu vực Đông Bắc Á trong những năm gần đây và dự báo Nguyễn Ngọc Nghiệp 1042 Hàn Quốc
 

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.