Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
9/2013 Lời tựa của Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Tanizaki Yasuaki - 1033 Nhật Bản
9/2013 Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Nhật Bản trong bối cảnh quốc tế mới Đặng Xuân Thanh 1860 Nhật Bản
9/2013 Hợp tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản: một số thành tựu nổi bật và triển vọng Trần Quang Minh 2072 Nhật Bản
9/2013 Biến chuyển của kinh tế Nhật Bản và hướng đối phó với khủng hoảng Satoshi Mizobata 1235 Nhật Bản
9/2013 Kinh nghiệm Nhật Bản trong chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp – nông thôn (1945-1990) Phạm Quý Long 2132 Nhật Bản
9/2013 Hợp tác Nhật Bản-Việt Nam trong lĩnh vực phát triển xã hội và bảo vệ môi trường Phạm Thị Xuân Mai 1570 Nhật Bản
9/2013 Cải cách chế độ đảm bảo xã hội cho người già Nhật Bản Trần Thị Nhung 1354 Nhật Bản
9/2013 Chữ “Duyên” trong tâm lý học xã hội Ito Tetsuji 1983 Nhật Bản
9/2013 Hành vi từ chối lời cầu khiến trong tiếng Nhật: trường hợp điều tra đối tượng sinh viên Nhật Bản Ngô Hương Lan 1174 Nhật Bản
9/2013 Những phong tục tập quán liên quan tới nhà cửa truyền thống của Nhật Bản Hoàng Minh Lợi 1202 Nhật Bản
9/2013 Bia “báo ân Asaba Sakitaro” phản ánh sâu sắc tình hữu nghị Việt – Nhật thời cận đại Chương Thâu - 2946 Nhật Bản
9/2013 Bài giảng chuyên đề nghiên cứu Nhật Bản: Nhật Bản và Châu Á - 1487 Nhật Bản
 

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.