Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
3/2013 Sự điều chỉnh chính sách của Nhật Bản đối với Việt Nam trong lĩnh vực hợp tác thương mại, đầu tư và ODA từ năm 2000 đến nay Trần Quang Minh 1485 Nhật Bản
3/2013 Sự chuyển đổi mô hình TNC: lý thuyết và thực tiễn Nhật Bản Tô Linh Hương - Vũ Anh Dũng 1196 Nhật Bản
3/2013 Nhật Bản trong vài trò kiến tạo và mở rộng mạng sản xuất khu vực Đông Á Bùi Thái Quyên 1259 Nhật Bản
3/2013 Những yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của văn hóa doanh nghiệp trong các Chaebol Hàn Quốc Phạm Quý Long - Nguyễn Thị Phi Nga 1355 Hàn Quốc
3/2013 Bang giao Việt Nam – Trung Quốc dưới triều vua Trần Anh Tông (1293-1314) Nguyễn Thu Hiền 2112 Lịch sử
3/2013 Khác biệt văn hóa đối với người lao động nước ngoài ở Nhật Bản Phan Cao Nhật Anh 1406 Nhật Bản
3/2013 Văn hóa đại chúng Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới Bùi Bích Vân 1316 Nhật Bản
3/2013 Ảnh hưởng của sự trượt giá của đồng yên đến mức sống người dân Nhật Bản - 1172 Nhật Bản
3/2013 Một số vấn đề cơ bản về con đường phát triển hiện đại của nông nghiệp và nông thôn Nhật Bản - 1463 Điểm sách
3/2013 Một vài so sánh về chế độ khoa cử giữa Triều Lý của Việt Nam và triều Cao Ly của Hàn Quốc Bùi Thị Thoa 2141 Hàn Quốc
3/2013 Một vài so sánh về chế độ giáo dục, khoa cử giữa Triều Lý của Việt Nam và triều Cao Ly ở Hàn Quốc Bùi Thị Thoa 1032 Hàn Quốc
 

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.