Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
12/2013 Phát biểu của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Nguyễn Phú Trọng 1295 Quan hệ quốc tế
12/2013 Phát biểu của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tại lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 1192 Quan hệ quốc tế
12/2013 Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam kỷ niệm 60 năm thành lập - 1201 Thông tin - Tư liệu
12/2013 Kinh tế Nhật Bản tháng 11 năm 2013 - 1350 Nhật Bản
12/2013 Sức mạnh mềm văn hóa của Trung Quốc ở Nhật Bản và Hàn Quốc Phạm Hồng Thái 1072 Hàn Quốc
12/2013 Một số điều chỉnh chính sách nhằm thúc đẩy tự do hóa thương mại và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Hàn Quốc trong thập niên gần đây Võ Hải Thanh 1072 Hàn Quốc
12/2013 Tác động của việc sửa đổi Hiến pháp Nhật Bản đối với chính trị và an ninh khu vực Đông Bắc Á Nguyễn Ngọc Nghiệp 1151 Hàn Quốc
12/2013 Nông dân trong phát triển nông thôn: Từ phong trào Samuel Hàn Quốc đến chương trình nông thôn mới của Việt Nam Nguyễn Hoài Sơn 911 Hàn Quốc
12/2013 Một số điều chỉnh chính sách nhằm thúc đẩy tự do thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài của Hàn Quốc trong thập kỷ gần đây Võ Hải Thanh 958 Hàn Quốc
 

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.