Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
11/2013 Hợp tác và giao lưu văn hóa – giáo dục Việt Nam – Nhật Bản trong bối cảnh mới Ngô Hương Lan 1947 Nhật Bản
11/2013 Quan hệ hợp tác đầu tư giữa Trung Quốc và Nhật Bản trong thập niên đầu thế kỷ XXI Nguyễn Thanh Bình 1455 Nhật Bản
11/2013 Chuỗi giá trị toàn cầu ngành cà phê và khả năng tham gia của cà phê Việt Nam Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt - Nguyễn Hoàng Việt 1303 Kinh tế
11/2013 Thực tập sinh ở Nhật Bản: Bản chất và những vấn đề Phan Cao Nhật Anh 1354 Nhật Bản
11/2013 Thực trạng về sự phát triển con người Việt Nam qua chỉ số HDI Phùng Danh Cường 1237 Xã hội
11/2013 Hiện tượng tôn giáo mới ở Nhật Bản và Việt Nam: Những tương đồng và khác biệt Phạm Hồng Thái 1430 Nhật Bản
11/2013 Vua Minh Mệnh với việc nghiên cứu sử Trung Quốc qua việc vịnh sử trong Ngự chế thi tập Nguyễn Huy Khuyến 1276 Văn hóa
11/2013 Quan niệm của Yukichi Fukuzawa về trách nhiệm xã hội Nguyễn Minh Nguyên 1197 Nhật Bản
11/2013 Hội thảo khoa học quốc tế nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản - 1280 Nhật Bản
11/2013 TEPCO cần hai nghìn tỉ yên để đầu tư phi hạt nhân - 1163 Nhật Bản
11/2013 Nga muốn tăng cường thương mại với Hàn Quốc - 1311 Hàn Quốc
11/2013 Kinh tế, chính trị Đông Bắc Á giai đoạn 2001-2020 1787 Điểm sách
11/2013 Xu thế tăng cường đầu tư và hỗ trợ phát triển của Hàn Quốc ở tiểu vùng sông Mê Kong Nguyễn Thị Thắm 1600 Hàn Quốc
 

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.