Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
9/2012 Bình mới rượu cũ hay là một số biểu hiện gần đây của chủ nghĩa dân tộc tại Đông Bắc Á Đặng Xuân Thanh 1349 Chính trị - An ninh
9/2012 Sức mạnh mềm Trung Quốc và khả năng cạnh tranh với các nước trong khu vực Đông Bắc Á Hạ Thị Lan Phi 1277 Chính trị - An ninh
9/2012 Thực trạng lưu học sinh làm thêm tại Nhật Bản Phan Cao Nhật Anh 1267 Nhật Bản
9/2012 Văn thư thông thương giữa Chúa Nguyễn ở Đàng Trong và Nhật Bản thế kỷ XVII (kỳ II) Nguyễn Huy Khuyến 1568 Nhật Bản
9/2012 Lịch sử nghiên cứu hành vi từ chối trong tiếng Nhật Ngô Hương Lan 1267 Nhật Bản
9/2012 Yếu tố Phật giáo trong nghệ thuật cắm hóa Ikebana Nhật Bản Bùi Bích Vân 1185 Nhật Bản
9/2012 Một số yếu tố kỳ ảo trong truyện ngắn của Haruki Murakami Hà Văn Lưỡng 1376 Nhật Bản
9/2012 Diễn đàn vì tương lai Hàn - Việt - 1306 Hàn Quốc
9/2012 Những vấn đề kinh tế - Văn hóa - Xã hội Nhật Bản hiện đại - 1257 Nhật Bản
9/2012 K-pop – chìa khóa cho nền tảng của ngành công nghiệp dịch vụ Hàn Quốc - 1905 Hàn Quốc
9/2012 Trung Quốc tăng trưởng và chuyển đổi kinh tế - 1988 Điểm sách
9/2012 Thách thức an ninh phi truyền thống tại Đông Bắc Á trong thập niên đầu thế kỷ XXI và dự báo trong 10 năm tới Vũ Thị Mai 2514 Nhật Bản
 

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.