Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
3/2012 Kinh tế Nhật Bản một năm sau thảm họa ngày 11/3/2011 Trần Quang Minh 1160 Nhật Bản
3/2012 Quan hệ ngoại thương Nhật Bản - Trung Quốc 10 năm đầu thế kỷ XXI Nguyễn Thanh Bình 1428 Nhật Bản
3/2012 Nhìn lại lịch sử Nhật Bản thế kỷ XX: những vấn đề cơ bản của quá trình phát triển kinh tế - xã hội Trần Thị Vinh 1419 Nhật Bản
3/2012 Tư tưởng con người độc lập của Fukuzawa Yukichi trong tác phẩm “Khuyến học” Dương Thị Nhẫn 1618 Nhật Bản
3/2012 Các đặc trưng của truyện tranh Nhật Bản trong tương quan với truyện tranh Đông Á Phan Tuấn Anh - Phạm Phú Phong 1328 Nhật Bản
3/2012 Một số biểu hiện của Thiền tông và chất phương Đông trong văn xuôi Yasunari Kawabata Hà Văn Lưỡng 1160 Nhật Bản
3/2012 Chính phủ và Ngân hàng Hàn Quốc dự đoán xu thế tăng xuất khẩu - 1084 Hàn Quốc
3/2012 Nhật Bản sẽ nới lỏng những hạn chế đối với luật sư nước ngoài - 1062 Nhật Bản
3/2012 Đông Bắc Á – những vấn đề kinh tế nổi bật (2011-2020) - 3661 Điểm sách
3/2012 Vấn đề hương ẩm, lễ và lệ trong hương ước chữ Hán thế kỷ XVII, XVIII của Choson và Việt Nam Đỗ Thị Hà Thơ 1055 Hàn Quốc
3/2012 Chiến lược tăng trưởng xanh của Hàn Quốc Lương Hồng Hạnh 966 Hàn Quốc
3/2012 Những yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển văn hóa doanh nghiệp trong các Chaebol Hàn Quốc Phạm Quý Long - Nguyễn Thị Phi Nga 1306 Hàn Quốc
 

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.