Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
12/2012 Lời tựa của Ngài Ha Chan-ho - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Ha Chan-ho 1174 Hàn Quốc
12/2012 Nghiên cứu so sánh tôn giáo Việt Nam và Hàn Quốc: những nhận xét bước đầu Phạm Hồng Thái 1222 Hàn Quốc
12/2012 Lời tựa của Ngài Ha Chan-ho - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam - 1301 Hàn Quốc
12/2012 Hàn Quốc thời kỳ phát triển bứt phá - 1613 Hàn Quốc
11/2012 Nỗi lo giảm phát trong nền kinh tế Hàn Quốc - 1330 Hàn Quốc
11/2012 Tạo việc làm cho người khuyết tật tại doanh nghiệp Hàn Quốc - 1330 Hàn Quốc
11/2012 Tạp chí K-pop được xuất bản tại Nga - 1188 Hàn Quốc
10/2012 Vùng trũng an ninh Đông Bắc Á Đặng Xuân Thanh 1380 Chính trị - An ninh
10/2012 Một số nhận định về định hướng chiến lược tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản đến năm 2030 Dương Minh Tuấn 1268 Nhật Bản
10/2012 Một số vấn đề xã hội của người lao động nước ngoài gốc Nhật tại Nhật Bản Phan Cao Nhật Anh 1389 Nhật Bản
10/2012 Quá trình hình thành cương lĩnh duy tân ở Nhật Bản giữa thế kỷ XIX Nguyễn Tiến Lực 1714 Nhật Bản
10/2012 Cơ cấu xã hội Nhật Bản thời cận đại Nguyễn Hồng Vân 1433 Nhật Bản
10/2012 Nguyên nhân người Thái Vân Nam - Trung Quốc di cư và lập quốc ở Đông Nam Á lục địa (thế kỷ XIII) Bùi Thị Ánh Vân 1044 Trung Quốc
10/2012 Hệ thống việc làm dành cho người khuyết tật tại Hàn Quốc - 1356 Hàn Quốc
10/2012 Cơ sở lý luận và phương pháp luận nghiên cứu văn hóa và con người Việt Nam - 1245 Điểm sách
9/2012 Bình mới rượu cũ hay là một số biểu hiện gần đây của chủ nghĩa dân tộc tại Đông Bắc Á Đặng Xuân Thanh 1349 Chính trị - An ninh
9/2012 Sức mạnh mềm Trung Quốc và khả năng cạnh tranh với các nước trong khu vực Đông Bắc Á Hạ Thị Lan Phi 1277 Chính trị - An ninh
9/2012 Thực trạng lưu học sinh làm thêm tại Nhật Bản Phan Cao Nhật Anh 1267 Nhật Bản
9/2012 Văn thư thông thương giữa Chúa Nguyễn ở Đàng Trong và Nhật Bản thế kỷ XVII (kỳ II) Nguyễn Huy Khuyến 1567 Nhật Bản
9/2012 Lịch sử nghiên cứu hành vi từ chối trong tiếng Nhật Ngô Hương Lan 1267 Nhật Bản
9/2012 Yếu tố Phật giáo trong nghệ thuật cắm hóa Ikebana Nhật Bản Bùi Bích Vân 1185 Nhật Bản
9/2012 Một số yếu tố kỳ ảo trong truyện ngắn của Haruki Murakami Hà Văn Lưỡng 1376 Nhật Bản
9/2012 Diễn đàn vì tương lai Hàn - Việt - 1306 Hàn Quốc
9/2012 Những vấn đề kinh tế - Văn hóa - Xã hội Nhật Bản hiện đại - 1257 Nhật Bản
9/2012 K-pop – chìa khóa cho nền tảng của ngành công nghiệp dịch vụ Hàn Quốc - 1905 Hàn Quốc
 

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.