Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
2/2011 Kinh tế Nhật Bản thập niên đầu thế kỷ XXI: Một số đặc trưng nổi bật Trần Quang Minh 1321 Nhật Bản
2/2011 Sakamoto Ryoma: Nhà kiến trúc liên minh đảo Mạc và khởi xướng cương lĩnh Duy tân Nguyễn Tiến Lực 1318 Nhật Bản
2/2011 Nguồn nhân lực chất lượng cao dưới góc nhìn của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam Nguyễn Thị Anh Đào 1496 Nhật Bản
2/2011 Hài hòa quyền lực tại Châu Á Lê Lêna 2534 Quan hệ quốc tế
2/2011 Suy nghĩ về hợp tác năng lượng hạt nhân Việt Nam - Nhật Bản Kumao Kaneko 1475 Nhật Bản
2/2011 Học thuyết Fukuda những năm 1970 và sự tìm kiếm vai trò chính trị của Nhật Bản thời kỳ Chiến tranh Lạnh Hoàng Minh Hằng 1259 Nhật Bản
2/2011 Làng, nhà cửa truyền thống ở Việt Nam và Nhật Bản: Sự tương đồng và khác biệt Hoàng Minh Lợi 1132 Nhật Bản
2/2011 Mông Cổ - Tiềm năng và thế mạnh về kinh tế - 1118 Điểm sách
2/2011 Busan đạt 2 triệu khách du lịch quốc tế trong hai năm liên tiếp - 858 Thông tin - Tư liệu
2/2011 Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm hệ thống chính phủ điện tử ra nước ngoài - 1018 Thông tin - Tư liệu
2/2011 Kinh tế Nhật Bản vẫn suy giảm tại 7 vùng - 948 Thông tin - Tư liệu
2/2011 Hàn Quốc và Nhật Bản thảo luận về hiệp ước quân sự - 945 Thông tin - Tư liệu
2/2011 Nội các Nhật Bản thông qua dự luật tăng cường xuất khẩu cơ sở hạ tầng - 932 Thông tin - Tư liệu
2/2011 Nhật Bản tăng cường năng lực nội các trong lĩnh vực an ninh quốc gia - 909 Thông tin - Tư liệu
2/2011 Tình hình nghiên cứu Việt Nam tại Hàn Quốc Choi Hana 1093 Hàn Quốc
 

TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.